• ชื่อคอร์ส : ฮิรากานะ และ เสียงพิเศษ (สอนฟรี) 
  • เนื้อหาที่เรียน : เรียนการเขียนที่ถูกต้อง พร้อมวิธีจำจากภาพ สอนเสียงขุ่น-เสียงกึ่งขุ่น เสียงควบ เสียงยาว เสียงกัก การสะกดเสียง ん
  • รูปแบบการเรียน : youtube สามารถเข้าถึงและเรียนได้ตลอดเวลา