ไวยากรณ์ と ば たら なら ใช้อย่างไร (เรื่อง と)

มีหลายคนสงสัยว่ารูปเงื่อนไข と ば たら なら ใช้อย่างไร ในบทความนี้จะรวบรวมวิธีการใช้งานรูปเงื่อนไข と ในระดับต้นทั้งหมด

「と」

การเชื่อมรูป と

รูปพจนานุกรม + と
– กริยากลุ่มที่ 1 買います >>> 買うと / 話します >>> 話すと

– กริยากลุ่มที่ 2 食べます >>> 食べると / 起きます >>> 起きると

– กริยากลุ่มที่ 3 来ます >>> 来る(くる)と / します >>> すると

– คำคุณศัพท์ i 大きいと / さむいと

– คำคุณศัพท์ na/คำนาม しずかだと / 雨だと

と ใช้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น
1.冬になると、雪が降ります。
 fuyu ni naruto, yuki ga furimasu
 พอฤดูหนาว หิมะก็จะตก

2.ボタンを押すと、電気がつく。
 botan o osuto, denki ga tsuku
 พอกดปุ่ม ไฟก็จะติด

と ใช้กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ประหลาดใจ ตามด้วยรูปอดีต

ตัวอย่างเช่น
1.箱を開けると、おもちゃが飛び出した。
 hako o akeruto, omocha ga tobidashita
 พอเปิดกล่อง ของเล่นก็เด้งออมา

2.図書館へ行くと、休みだった。
 toshokan e ikuto, yasumi datta
 พอไปห้องสมุด ก็พบว่าปิด

と “ไม่” สามารถใช้กับสำนวน ชักชวน ขอร้อง ตั้งใจ ฯลฯ

1.時間があると、テレビを見たい。
 jikan ga aruto, terebi o mitai

2.時間があると、手伝ってください。
 jikan ga aruto, tetsudatte kudasai

3.時間があると、買い物に行きましょう。
 jikan ga aruto, kaimono ni ikimashou

บทสรุป

รูปเงื่อนไข と มีหลักการใช้หลากหลายหัวข้อ จะสรุปมาเป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1 ) と ใช้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น 2 ) と ใช้กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ประหลาดใจ ตามด้วยรูปอดีต 3 ) と “ไม่” สามารถใช้กับสำนวน ชักชวน ขอร้อง ตั้งใจ ฯลฯ ใครที่มองหาคอร์สเรียนออนไลน์แบบเน้นความเข้าใจ ใช้ได้จริง มาเรียนด้วยกันได้นะคะ

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง

日本語の条件「と、ば、たら、なら」の違いは? | 日本語教育能力検定試験まとめ (nihongokyoiku-shiken.com)