เฉลย JLPT N4 เดือน7 ปี2023 คันจิ-ศัพท์ พร้อมประโยคที่ปรากฏในข้อสอบ

เฉลย JLPT N4 เดือน7 ปี2023 คันจิ-ศัพท์ พร้อมประโยคที่ปรากฏในข้อสอบ

3 วิธีง่ายๆในการตรวจสอบรีวิวของผู้เรียนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่

ช่วงนี้มีดราม่าเรื่องคะแนนปลอมบ่อยมากค่ะ ดังนั้นขอแนะนำวิธีการตรวจสอบคะแนนว่าข่าวสารที่ได้รับเป็น"เรื่องจริงหรือไม่จริง"ค่ะ ซึ่งวิธีการง่ายมากๆคือขอแบ่งเป็น 3 วิธีหลักๆนะคะ

12 ศิลปะวัฒนธรรมเด็ดๆที่น่ารู้ของญี่ปุ่น

ระเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านั้น ก็ยังคงหลงเหลือและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในบทความนี้จะรวมรวมศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักดีทั้งในคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติรวม 12 อย่าง

JLPT คืออะไร ? จำเป็นต้องสอบไหม ?

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (日本語能力試験) ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Japanese Language Proficiency Test” (ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า JLPT) ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ มี 5 ระดับ

ไวยากรณ์ と ば たら なら ใช้อย่างไร (เรื่อง と)

หลายคนสงสัยว่ารูปเงื่อนไข と ば たら なら ใช้อย่างไร ในบทความนี้จะรวบรวมวิธีการใช้งานรูปเงื่อนไข と ในระดับต้นทั้งหมด

N をします/ N がします / N をしますN ใช้ต่างกันอย่างไร

ます/ N がします / N をしますN ใช้ต่างกันอย่างไร ทั้ง 3 ตัวนี้มีหน้าตาคล้ายกันมาก และเจอบ่อยในข้อสอบระดับ N5 และ N4 มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้